תנאי האתר

תקנון ותנאי האתר כונס נכסים אינפו

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים.

אנא קרא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מנוי באתר ו/או שימוש כלשהו במידע המוצג באתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המוצג באתר מהווה הסכמתך לכל סעיפי תקנון זה.

האתר מכיל מידע על נכסים שהוצעו למכירה. מידע זה נאסף ו/או נתקבל ממקורות שונים ואין האתר אחראי לנכונותו ו/או תקפותו של מידע זה או חלק ממנו.

המידע המוצג באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש במידע המוצג באתר הינו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

האתר אינו אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן מכל סוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, אשר נגרם כתוצאה משימוש במידע המוצג באתר ו/או הסתמכות על המידע המוצג באתר ו/או עקב טעות במידע המוצג באתר.

האתר אינו אחראי לביצוע עסקה כל שהיא ו/או לתקפות הנכסים.

המידע והפרסום באתר אינו מהווה יעוץ כלשהו.

פרטי הגורם המטפל בנכס אינו חשוף לגולש שאינו מנוי והינו כרוך בתשלום.

התשלום בעבור מנוי הינו עבור פרטי הגורם המטפל בנכס המוצג באתר זה – בלבד.

הנך מאשר בזאת כי הנך מודע לכך שהמידע המוצג באתר הינו מידע ראשוני וחסר וחלה עליך החובה לבדוק את אמיתותו. הנך מאשר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר כונס נכסים אינפו בגין אמיתותו, נכונותו ותקפותו של המידע המוצג באתר. לפיכך, אתה פוטר בזאת את אתר כונס נכסים אינפו מכל אחריות הקשורה למידע המוצג באתר.

הנך מאשר בזאת כי הנך מודע כי אין לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על המידע המוצג באתר וכי עליך לוודא את כל הפרטים אודות הנכס אצל הגורמים המוסמכים ו / או הגורם המטפל בנכס.

בעת רישום כמנוי לאתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה ו/או שם ומס' חברה, טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.

הינך מצהיר כי כל הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים.

אתר כונס נכסים אינפו רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין.

המנוי אינו מתחדש אוטומטית.

המנוי הינו לשימוש רציף מיום עשיית המנוי ועד תומו. לא ניתן להקפיא מנוי.
*מנוי לחודש בעלות 139 ש"ח מוגבל לצפייה של 50 נכסים.
*מנוי שנתי מוגבל לצפייה ב 50 נכסים בחודש.

ביטול עסקה / החזרת תשלום –מידע על נכס אחד , במידה והיה שהנכס נמכר ו/או לא רלוונטי להגשת הצעות יוכל הגולש לקבל צפייה בנכס נוסף או לקבל את כספו חזרה. חשוב לציין החזרת תשלום בגין מידע לא רלוונטי תינתן רק בהנחה והמשתמש ביצע רכישת מנוי לנכס שהופיע באתר, במצב כזה על הגולש לידע את המערכת תוך 24 שעות שהנכס בו הוא צפה לא מעודכן. פניה כזו יכולה להיעשות במייל לכתובת: [email protected] יש לציין שם מלא, שם משתמש ובאיזה נכס מדובר.

בכל מקרה אחר בו מנוי יבקש לבטל את העסקה יינתן החזר רק בהנחה והמנוי לא צפה בשום יחידת מידע, היות והאתר מוכר מידע מרגע חשיפת המידע הרלוונטי למנוי לא יינתן החזר כספי בשום תנאי.

הנך מסכים ומאשר בזאת כי אתר כונס נכסים אינפו רשאי לשלוח לך עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד ולא תהיה לך כל טענה בנדון. במידה והנך מעוניין להפסיק קבלת פרסומים אלו, עליך להודיע על כך למערכת האתר.

המנוי הינו אישי, על שם הנרשם, ואין להעביר שם משתמש ו/או סיסמא לכל גורם אחר.

הינך מתחייב כי לא תעתיק, תשכפל, תשדר, תשנה, תפיץ, תפרסם, תציג את התכנים שיוצגו לך באתר.

דין ומקום שיפוט: על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה, או כל עניין אחר הקשור לאתר זה, תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.

יש לך שאלות נוספות?

צור איתנו קשר באופן הנוח לך ונשמח לעמוד לשירותך

צרו קשר בכל שאלה ונשמח לסייע לך בתהליך הרישום לאתר כונס אינפו 072-3923359