רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
שביל האטד
נכס
תל אביב
24/10/17