רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
גזאל
נכס
חיפה
15/10/17