רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
גדעון בן יואש
דירה
אשקלון
04/10/17