רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
הפועל
דירה
הרצליה
15/10/17