רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
מבוא הקינמון
דירה
ירושלים
17/09/17