רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
דרך רמתיים
נכס
הוד השרון
25/09/17