רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
ויצמן
חנות
יהוד
13/08/17