רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
מרכז
קרקע חקלאית
מושב בת שלמה
25/07/17