רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
גיבשטיין
מגרש
ראשון לציון
01/08/17