רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
הרצל
נכס
תל אביב
15/06/17