רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
הבנאי
נכס
אילת
30/05/17