רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
שדרות ההסתדרות
מבנה תעשייתי
חיפה
30/06/17