רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
הסנהדרין
בית פרטי
חולון
21/05/17