רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
הרב הרצוג
דירה
חולון
01/05/17