רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
-
מגרש
קדימה צורן
15/09/17