רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
-
מגרש
מושב כפר יעבץ
25/06/17