רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
מרדכי נמיר
חנות
קריית ים
21/05/17