שאלות ותשובות – כונס אינפו

לחיצה על שאלה תציג את תשובתה

 • האם קניית דירה מכונס נכסים היא קניה בטוחה?

  כן. קניית דירה מכונס נכסים היא מסוג העסקאות הבטוחות ביותר.
  במעמד העסקה מובטח לקונה לקבל את הנכס ללא שעבודים.
  בשונה מעסקה רגילה בעסקת כינוס או עזבון יש דברים אחרים שיש לבדוק טרם הרכישה, כמו תנאי התשלום שהכונס דורש, מצב הנכס.

   

 • מהו התהליך לקניית דירה מכונס נכסים?

  קניית נכס מכונס נכסים מתבצעת בתהליך קצר יחסית הכולל מספר שלבים.

  מקבלים מידע:
  על פי רוב, לכל נכס יש מידע רלוונטי שניתן לקבלו מידי כונס הנכסים המטפל. כונסי הנכסים יכולים להנחות
  את המעונינים להציע הצעות לנכס, באשר לפעולות הנדרשות מהם על מנת להגיש הצעה לקנייה.

  מבקרים בנכס:
  קונה המעונין להציע הצעה לנכס יצטרך לתאם ביקור בתאום עם הכונס לצורך הצגת הנכס לקונה.

  מחליטים אם להגיש הצעה:
  לאחר הביקור בנכס יחליט הקונה אם הוא מעוניין להגיש הצעה לרכישתו. מומלץ לקבל הערכת שמאי לנכס מידי כונס הנכסים. מחיר הערכת שמאי מייצג את הערכת השווי של הנכס ואין בו כדי לחייב להציע הצעות בגובה מסוים.

  מגישים הצעה לרכישה:
  על הקונה להגיש לכונס הנכסים הצעה לרכישת הנכס בסכום מסוים, וכן עליו להפקיד אצל הכונס המחאה או ערבות בנקאית או במזומן סכום השווה ל-10% ממחיר הצעתו. הסכום הזה יוחזר למציעים שלא יזכו בנכס בסוף התהליך.

  החלטה על ההצעה הזוכה:
  על הכונס לקבוע מי תהיה ההצעה הזוכה לאחר תאריך מועד ההגשה האחרון להצעת הצעות. במידה ויש יותר מהצעה אחת לנכס, רשאי הכונס לזמן אליו את המציעים לצורך התמחרות, בדומה למכירה פומבית, על מנת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר. בשלב זה יקבע כונס הנכסים מי תהייה ההצעה שתזכה בנכס. לכונס הנכסים שמורה הזכות לקבוע את ההצעה הזוכה על פי שיקוליו והוא אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי.

  החוזה:
  הכונס והקונה חותמים על חוזה למכירת הנכס. כונס הנכסים צריך לקבל את אישור ראש ההוצל"פ למכירת הנכס בתנאים שסוכמו עם מציע ההצעה הזוכה. לאחר מכן מתבצעים תהליכי השלמת העסקה לרבות העברת התשלום על ידי הקונה וכן העברת הנכס על שמו של הקונה.

   

 • אם נגמר התוקף למתן הצעות עבור דירה מכונס נכסים, האם ניתן עדיין לתת הצעות?

  נכסים שעבר הזמן הגשת הצעות:
  באתר מחולקים הנכסים לשתי קבוצות, נכסים שטרם עבר הזמן להגיש הצעות שנקבע ונכסים שעבר הזמן.
  נכסים שטרם עבר המועד שנקבע.
  אלו נכסים הממתינים ליום שנקבע (והכל לפי תהליכי הוצל"פ) וביום זה על כונס הנכסים לאסוף את ההצעות ולהמשיך הלאה בתהליך. זה אינו תאריך חובה וכונס הנכסים יכול לקצר או להאריך מועד זה הכל לפי שיקול דעתו.
  כאשר מתקבלת הודעה מהכונס על נכסים ישנים שלא נמכרו האתר רושם תאריך חדש למעקב לפי אומדן מתוך הנחה שיתכן שנכסים אלו לא ימכרו עד למועד זה.
  נכסים שעבר המועד שנקבע.
  לכאורה נשאלת השאלה בכלל למה להציג נכסים אלו באתר, הרי ניתן לתת הוראה לתוכנה להשמיט אותם מהרשימה.
  ובכן כאן צריך לתת רקע לגבי נכסים בכינוס והמסחר בהם.
  מאחר ופעולת הכינוס נועדה ברוב המקרים לכסות חובות יש נושים המחכים לכספם.
  נכס שאינו מקבל הצעה עומד ומחכה להליך נוסף של כונס הנכסים אשר יכל להיות גם כרוך בהוצאות כספיות.
  מטבע הדברים עובר זמן ויש נכסים שעוברים הליכים שונים ובינהם קביעת תאריך חדש להגשת הצעות וזה גם יכל לחזור על עצמו מספר פעמים.
  כמובן שבמידה וכונס הנכסים מקבל הצעה על נכס כזה כאשר אין לו הצעות מתאימות קודמות הוא יכול לפנות ולבקש לאשר את ההצעה מאחר והצעות רציניות אחרות במועד לא היו.
  כדי לאפשר למנויים להגיע גם לנכסים אלו אנו מציגים גם אותם באתר למרות שחלק מהם נמכר. במקרים בהם נמצא נכס ישן שאינו בר תוקף להגשת הצעות יש לפנות לנציגי שרות הלקוחות לצורך בירור מצב נכס.

 • אני מעונין רק בנכס אחד האם ניתן לשלם עבור נכס אחד בלבד?

  יש אפשרות לעשות מנוי לקבלת מידע על נכס 1 בעמוד המחירון ניתן לבחור בין צפיה בנכס אחד, 20 נכסים, חודש ללא הגבלה ומנוי שנתי.
  מחירון ובחירת מנויי בכונס אינפו

   

   

 • האם כונס אינפו מלווה גם בתהליך הרכישה?

  כונס אינפו הנו מאגר מידע מקצועי, צוות גדול של מידענים ומתכנתים שעושה הכל על מנת לאסוף עבורכם את המידע הטוב ביותר המעודכן ביותר ולהיות ראשון במסירת המידע, אנו לא עוסקים בנדל"ן או בליווי אבל לאורך השנים כונס אינפו מפנה ליועצים מסומכים ומומחים בנושא לסיוע ברכשית נדל"ן מכונס נכסים.

 • האם ניתן לקבל מידע רק כשמתפרסם לדוא"ל?

  מערכת כונס אינפו מאפשרת למנויים להירשם באזור האישי לסוכן חכם.
  לאחר שתעדכנו את המידע שמעניין אותכם לקבל, הסוכן החכם יעדכן אותכם באופן ראשוני ומידי על כל פרסום רלוונטי לתחום בו תרצו להיות מעודכנים.

  תחילה: הירשמו לאתר

  לאחר מכן תגדירו באזור האישי את המידע שמעניין אותכם.

 • מה תפקידו של כונס נכסים?

  כונס נכסים הנו נציג שהתמנה מטעם בית המשפט לבקשת התובעים או בעלי החוב לצורך שמירה על נכסי החייב ומכירתם בהתאם להוראות בית המשפט וחלוקת התמורה בין הנושים.

  מהם חובות הכונס?
  מאחר והכונס הינו שליח בית המשפט ומקבל הוראות ממנו בלבד, הכונס בדרך כלל מפקיד ערבות אישית בבית המשפט ובעל הנכס או הנתבע רשאים במקרה של רשלנות או פעולה בזדון שגרמה לנזק לנכסיו או לעסקו, להגיש תביעה כנגד הכונס או בקשה לחילוט הערבות.

  כיצד מתבצעת מכירת נכס על ידי כונס?
  רכישת נכס מכונס בטוחה וזולה יחסית, אולם נוכח אי הכרת הליך משפטי זה נוטים מעטים להגיש הצעותיהם לפרסומים אלו בעיקר סוחרים וספקולנטים.
  מכירת הנכס מתבצעת בדרך כלל על ידי פרסום מכרז או הזמנה להציע הצעות. לאחר הליך של משא ומתן עם המציעים השונים, חותם הכונס עם המציע שהצעתו נבחרה, על החוזה לרכישת הנכס. החוזה כפוף לאישור הרשות הממנה (ראש הוצאה לפועל או בית המשפט) וללא האישור החוזה בטל.