רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בתל אביב

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
שכונת צהלה
בית מגורים
תל אביב
17/09/18
רח' שטריקר
דירה
תל אביב
04/10/18
רח' דיזנגוף
נכס
תל אביב
13/09/18
רחוב טימן
הזדמנות נדל"ן
תל אביב
29/10/18
רח' יציאת אירופה
מגרש
תל אביב
16/09/18
רח' יגאל אלון
יחידת דיור
תל אביב
16/09/18
רח' תדהר
דירה
תל אביב
15/09/18
רח' הרכבי אברהם
דירה
תל אביב
30/08/18
נבטים
הזדמנות נדל"ן
תל אביב
29/10/18
רח' פנקס
דירה
תל אביב
03/10/18
רח' אילת
דירה
תל אביב
26/08/18
רח' ענתות
דירה
תל אביב
23/08/18
רח' שדרות חן
דירה
תל אביב
24/08/18
רח' יונה הנביא
נכס מקרקעין
תל אביב
05/09/18
רח' חנינה בן דוסא
נכס
תל אביב
03/09/18
רח' בית פלט
נכס
תל אביב
03/09/18
שכ' התקווה
נכס מקרקעין
תל אביב
05/09/18
רח' פרוג
דירה
תל אביב
27/08/18
רח' חיים לבנון
נכס
תל אביב
15/10/18
חנינה בן דוסא
הזדמנות נדל"ן
תל אביב
03/09/18
בית פלט
הזדמנות נדל"ן
תל אביב
03/09/18
רח' ה באייר
פנטהאוז
תל אביב
05/09/18
רח' רופין
דירה
תל אביב
30/08/18
הזדמנות נדל"ן
תל אביב
27/08/18
הזדמנות נדל"ן
תל אביב
27/08/18