רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בתל אביב

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' אריה דולצ'ין
דירה
תל אביב
14/03/19
רח' ענתות
דירת גג
תל אביב
14/03/19
רח' זרובבל
נכס מקרקעין
תל אביב
31/03/19
רח' צדוק הכהן
בניין מגורים
תל אביב
10/03/19
רח' הרב אשי
דירה
תל אביב
28/02/19
רח' אלכסנדר ינאי
דירה
תל אביב
28/02/19
רח' ארלוזורוב
בית מגורים
תל אביב
27/02/19
רח' ברנדיס
דירה
תל אביב
05/03/19
רח' ברנדיס
דירה
תל אביב
05/03/19
רח' ברנדיס
דירה
תל אביב
05/03/19
רח' הירקון
דירה
תל אביב
05/03/19
רח' התאנה
בית מגורים
תל אביב
28/02/19
גר צדק 14
נכס
תל אביב
25/02/19
רח' בית האשל
נכס
תל אביב
15/03/19
רח' בלפור
נכס
תל אביב
05/03/19
רחוב המנוע
מגרש
תל אביב
27/02/19
רח' פומבדיתא
דירה
תל אביב
24/02/19
רח' נווה שלום
נכס
תל אביב
03/03/19
רח' התאנה
בית מגורים
תל אביב
28/02/19
רח' יצחק אלחנן
מגרש
תל אביב
25/02/18
רח' שדרות ירושלים
דירה
תל אביב
27/02/19
רח' סיון
דירה
תל אביב
15/02/19
רח' אוסקר שינדלר
דופלקס
תל אביב
28/02/19
רח' השרון
נכס
תל אביב
17/02/19
רח' חיים סירני 18
מגרש
תל אביב
28/02/19