רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים ברמת גן

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' משמר הירדן
דירה
רמת גן
15/11/18
רח' תלפיות
פנטהאוז
רמת גן
18/11/18
רח' הדס
בית פרטי
רמת גן
13/11/18
רח' החי"ל
בית מגורים
רמת גן
31/10/18
רח' לאן
דירה
רמת גן
05/11/18
רח' החייל
מגרש
רמת גן
30/10/18
רח' בר כוכבא
דירה
רמת גן
16/09/18
רח' מוריה
פנטהאוז
רמת גן
05/09/18
רח' שרת
דירה
רמת גן
02/09/18
רח' שרת
דירה
רמת גן
02/09/18
רח' רד"ק
נכס
רמת גן
28/08/18
רח' פנחס רוטנברג
נכס
רמת גן
20/09/18
רח' יד שלום
בית מגורים
רמת גן
15/08/18
רח' המאה ואחד
דירה
רמת גן
03/09/18
רח' יהודית
דירה
רמת גן
31/08/18
רח' בן גוריון
נכס
רמת גן
23/07/18
רח' המלך יוסף
דירה
רמת גן
14/06/18
רח' המקור
מגרש
רמת גן
25/06/18
הזדמנות נדל"ן
רמת גן
02/07/18
רח' הרצל
דירה
רמת גן
14/06/18
רח' שרת
בית מגורים
רמת גן
31/05/18
רח' הפרסה
בית מגורים
רמת גן
31/05/18
רח' שרת משה
דירת גג
רמת גן
27/05/18
רח' גלעד
דירה
רמת גן
04/06/18
רח' סטרומה
דירה
רמת גן
30/05/18