רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים ברמת גן

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' שלם
דירה
רמת גן
17/06/19
רח' גילדסגיים
נכס מקרקעין
רמת גן
15/06/19
רח' הרצל
נכס
רמת גן
15/05/19
רח' המעגל
דירה
רמת גן
23/05/19
רח' קריניצי
דירה
רמת גן
11/04/19
רח' ז'בוטינסקי
משרד
רמת גן
05/03/19
רח' שלם
דירה
רמת גן
28/03/19
רח' שלם
דירה
רמת גן
28/03/19
רח' עלומים
דירה
רמת גן
07/03/19
רח' ד"ר כהן
חנות
רמת גן
05/05/19
רח' שלם
דירה
רמת גן
21/03/19
רח' אחד העם
דירה
רמת גן
21/03/19
רח' אבא הלל
דירה
רמת גן
19/02/19
רח' הקוממיות
דירה
רמת גן
25/02/19
רח' גלעד
דירה
רמת גן
10/03/19
רח' העמל
דירה
רמת גן
12/02/19
רח' נווה יהושע
דירה
רמת גן
25/02/19
רח' מורדי הגטאות
דירה
רמת גן
10/02/19
רח' שדרות בן צבי
נכס מקרקעין
רמת גן
07/02/19
רח' רד"ק
נכס
רמת גן
10/02/19
רח' הגפן
נכס
רמת גן
18/01/19
רח' יוסף צבי
קרקע
רמת גן
30/01/19
רח' אחד העם
דירה
רמת גן
20/12/18
רח' קרינצקי
דירה
רמת גן
19/01/19
רח' הירדן
הזדמנות נדל"ן
רמת גן
28/01/19