רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים ברמת גן

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' בן גוריון
נכס
רמת גן
23/07/18
רח' המלך יוסף
דירה
רמת גן
14/06/18
רח' המקור
מגרש
רמת גן
25/06/18
הזדמנות נדל"ן
רמת גן
02/07/18
רח' הרצל
דירה
רמת גן
14/06/18
רח' שרת
בית מגורים
רמת גן
31/05/18
רח' הפרסה
בית מגורים
רמת גן
31/05/18
רח' שרת משה
דירת גג
רמת גן
27/05/18
רח' גלעד
דירה
רמת גן
04/06/18
רח' סטרומה
דירה
רמת גן
30/05/18
רח׳ חברון
נכס
רמת גן
24/05/18
רח' מצדה
דירה
רמת גן
30/06/18
רח' הלח"י
דירה
רמת גן
15/05/18
רח' מבצע עין
דירה
רמת גן
15/05/18
רח' הפודים
דירה
רמת גן
10/05/18
דרך בן גוריון
נכס מקרקעין
רמת גן
24/05/18
רח' תלפיות
דירה
רמת גן
17/05/18
רח׳ הנץ
בית דו משפחתי
רמת גן
26/04/18
קריית קריניצי
מגרש
רמת גן
30/04/18
רח' תלפיות
פנטהאוז
רמת גן
13/05/18
רח' ביאליק
דירה
רמת גן
19/06/18
נכס מקרקעין
רמת גן
08/04/18
רח' שדרות ירושלים
דירה
רמת גן
10/04/18
רח' הירדן
דירה
רמת גן
12/04/18
רח' הדס
נכס
רמת גן
12/04/18