לחצו למכרזים ציבוריים

רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים ברחובות

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' הר הצופים
דירה
רחובות
30/06/20
רח' הבוסתן
בית מגורים
רחובות
20/06/20
רח' לשם
בית מגורים
רחובות
07/06/20
רח' יוסף בן אהרון
מגרש
רחובות
15/04/20
רח' יוסף בן אהרון
מגרש
רחובות
15/04/20
קרקע חקלאית
רחובות
22/06/20
רח' בנימין 9/19 כניסה ב'
דירה
רחובות
23/03/20
רח' האמוראים
נכס
רחובות
23/02/20
נכס
רחובות
28/01/20
רח' גורדון
מחסן
רחובות
15/01/20
הזדמנות נדל"ן
רחובות
22/06/20
הזדמנות נדל"ן
רחובות
22/06/20
רח' הקיבוצים
בית מגורים
רחובות
31/12/19
שער הגיא
נכס
רחובות
16/01/20
רח' דר' יחזקאל מרטון
דירה
רחובות
07/11/19
רח' הירשנזון
דירה
רחובות
27/10/19
רח' בתיה מקוב 20
נכס מקרקעין
רחובות
11/11/19
רח' אברהם שמחי
מגרש
רחובות
22/09/19
רח' יעקב טוכמן
דירה
רחובות
15/09/19
הזדמנות נדל"ן
רחובות
23/09/19
רח' רא"ל חיים לסקוס
דירה
רחובות
15/08/19
הזדמנות נדל"ן
רחובות
16/09/19
רח' רש"י
נכס
רחובות
20/07/19
רח' מגיני הגליל
דופלקס
רחובות
18/07/19
רח' יהושוע פורר
דירה
רחובות
30/06/19