רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בראשון לציון

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' הכובש
נכס מקרקעין
ראשון לציון
27/08/18
רח' למדן
קרקע
ראשון לציון
22/08/18
רח' נפתלי הלל
דירה
ראשון לציון
12/08/18
רח' הגליל
בית פרטי
ראשון לציון
19/08/18
נחלת יהודה
הזדמנות נדל"ן
ראשון לציון
08/10/18
רח' בן גוריון
דירה
ראשון לציון
30/07/18
רח' אנה פרנק
נכס מקרקעין
ראשון לציון
05/08/18
רח' יאנוש קורצ'ק
דירה
ראשון לציון
19/07/18
רח' המפוחית
דירה
ראשון לציון
11/07/18
רח' השומר
דירה
ראשון לציון
25/07/18
רח' ארבל
דירה
ראשון לציון
25/07/18
רח' שפירא
נכס
ראשון לציון
16/07/18
הטיילת
נכס
ראשון לציון
09/07/18
"שער הים"
פנטהאוז
ראשון לציון
15/07/18
רח' טיילת
נכס מקרקעין
ראשון לציון
09/07/18
שכונת "שיכון המזרח"
מגרש
ראשון לציון
03/09/18
רח' הטיילת
נכס מקרקעין
ראשון לציון
09/07/18
רח' סמילצ'נסקי
נכס מקרקעין
ראשון לציון
09/07/18
רחוב קנר
נכס מקרקעין
ראשון לציון
09/07/18
רח' ההתיישבות
נכס מקרקעין
ראשון לציון
09/07/18
נכס מקרקעין
ראשון לציון
21/06/18
הזדמנות נדל"ן
ראשון לציון
08/10/18
רח' התפוח
נכס
ראשון לציון
05/06/18
רח' יהורה לייב פינסקר
חנות
ראשון לציון
24/05/18
רח' בנאסרף ברוך
נכס
ראשון לציון
31/05/18