רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בראשון לציון

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' מעלה גמלא
בית מגורים
ראשון לציון
12/06/19
רח' השומר
בית מגורים
ראשון לציון
20/06/19
רח' גולדה מאיר
מגרש
ראשון לציון
23/06/19
מגרש
ראשון לציון
16/06/19
רח' תורמוס
מגרש
ראשון לציון
20/06/19
רח' פישלזון
קרקע
ראשון לציון
05/06/19
רח' שמשון זליג
דירה
ראשון לציון
28/05/19
הזדמנות נדל"ן
ראשון לציון
08/07/19
הזדמנות נדל"ן
ראשון לציון
08/07/19
רח' דרך המכבים
נכס מקרקעין
ראשון לציון
15/05/19
נחלת יהודה
נכס
ראשון לציון
14/04/19
רח' התעשיין
נכס מקרקעין
ראשון לציון
07/04/19
רח' החלמונית
דירה
ראשון לציון
25/03/19
רח' יצחק בן צבי
נכס מקרקעין
ראשון לציון
31/03/19
רח' הנמל
בית מגורים
ראשון לציון
04/04/19
רח' הנורית
דירה
ראשון לציון
07/04/19
הזדמנות נדל"ן
ראשון לציון
01/07/19
רח' תנועת הנוער
דירה
ראשון לציון
12/03/19
רח' גבעתי
דירה
ראשון לציון
21/02/19
שכונת "נוריות"
הזדמנות נדל"ן
ראשון לציון
17/06/19
רח' מורדי הגטאות
בית פרטי
ראשון לציון
28/02/19
רח' מרדכי אנילביץ
דירה
ראשון לציון
15/01/19
רח' הורוביץ
פנטהאוז
ראשון לציון
27/01/19
נכס מקרקעין
ראשון לציון
25/02/19
נכס מקרקעין
ראשון לציון
25/02/19