לחצו למכרזים ציבוריים

רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בפתח תקווה

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' חנה סנש
דירה
פתח תקווה
28/11/19
רח' זאב ברנדה
דירה
פתח תקווה
01/12/19
מגרש
פתח תקווה
01/12/19
הזדמנות נדל"ן
פתח תקווה
20/01/20
רח' יהושע בן נון
דירה
פתח תקווה
02/12/19
רח' מסדה
נכס מקרקעין
פתח תקווה
28/11/19
רח' עין גנים
דירה
פתח תקווה
30/10/19
רח' העצמאות
דירה
פתח תקווה
31/10/19
פרויקט "ספייס"
דירה
פתח תקווה
14/11/19
רח' סלנט שמואל
דירה
פתח תקווה
31/12/19
רח' תל חי
דירה
פתח תקווה
27/10/19
רח' רוקח
דירה
פתח תקווה
03/10/19
רח' אסף שמחוני
דירה
פתח תקווה
10/10/19
רח' מנחם רצון
דופלקס
פתח תקווה
07/10/19
רח' בן יהודה
דירה
פתח תקווה
30/08/19
רח' פנחס חגין
דירה
פתח תקווה
08/09/19
רח' מייזנר
דירה
פתח תקווה
16/09/19
נכס
פתח תקווה
06/10/19
שכונת "שעריה"
הזדמנות נדל"ן
פתח תקווה
28/10/19
רח' עמוס
בית מגורים
פתח תקווה
10/09/19
נכס מקרקעין
פתח תקווה
09/09/19
רח' חיים עוזר
דירה
פתח תקווה
31/08/19
רח' משה סנה
דירה
פתח תקווה
19/08/19
רח' ברנר
בית מגורים
פתח תקווה
22/08/19
רח' רוטשילד
דירה
פתח תקווה
01/09/19