לחצו למכרזים ציבוריים

רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בפתח תקווה

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' שטמפפר
דירה
פתח תקווה
18/06/20
רח' משה מרכוס
דירה
פתח תקווה
25/06/20
רח' הגר"א
דירה
פתח תקווה
14/06/20
רח' עמל
דירה
פתח תקווה
01/06/20
רח' ישעיהו משורר
דירה
פתח תקווה
01/06/20
רח' מנחם בגין
דירה
פתח תקווה
15/07/20
רח' איסר הראל 3/39
דירה
פתח תקווה
15/04/20
רח' מנחם בגין
דירה
פתח תקווה
20/05/20
רח' הנרייטה סולד
דירה
פתח תקווה
02/04/20
רח' מכס נורדאו
נכס
פתח תקווה
19/03/20
רח' מכס נורדאו
נכס
פתח תקווה
19/03/20
רח' חיים עוזר
דירה
פתח תקווה
16/04/20
רח' יעל רום
דירה
פתח תקווה
16/06/20
רח' ספיר
דירה
פתח תקווה
01/03/20
רח' ברל כצנלסון
דירה
פתח תקווה
01/03/20
רח' היבנר
דירה
פתח תקווה
12/03/20
רח' יצחק בן צבי
דירה
פתח תקווה
01/03/20
מגרש
פתח תקווה
06/02/20
רח' דגניה
דירה
פתח תקווה
01/03/20
בקרית אריה
דירה
פתח תקווה
30/01/20
רח' צ'לנוב
מגרש
פתח תקווה
09/02/20
הזדמנות נדל"ן
פתח תקווה
23/03/20
רח׳ שהם
נכס מקרקעין
פתח תקווה
02/04/20
רח' מוטה גור
מסחר
פתח תקווה
06/02/20
רח' מאיר מקליס
דירה
פתח תקווה
06/02/20