לחצו למכרזים ציבוריים

רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בפתח תקווה

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' דגניה
דירה
פתח תקווה
01/03/20
בקרית אריה
דירה
פתח תקווה
30/01/20
רח' צ'לנוב
מגרש
פתח תקווה
09/02/20
הזדמנות נדל"ן
פתח תקווה
23/03/20
רח׳ שהם
נכס מקרקעין
פתח תקווה
02/04/20
רח' מוטה גור
מסחר
פתח תקווה
06/02/20
רח' מאיר מקליס
דירה
פתח תקווה
06/02/20
הזדמנות נדל"ן
פתח תקווה
09/03/20
רח' הענבל
דירה
פתח תקווה
15/01/20
רח' יונה גרין
דירה
פתח תקווה
08/01/20
רח' רחל המשוררת
דירה
פתח תקווה
01/01/20
רח' מוהליבר פינת ההגנה
מסחר
פתח תקווה
08/12/19
הזדמנות נדל"ן
פתח תקווה
10/02/20
רח' רבקה גובר
דירה
פתח תקווה
02/12/19
רח' חנה סנש
דירה
פתח תקווה
03/12/19
רח' זאב ברנדה
דירה
פתח תקווה
01/12/19
מגרש
פתח תקווה
01/12/19
הזדמנות נדל"ן
פתח תקווה
20/01/20
רח' יהושע בן נון
דירה
פתח תקווה
02/12/19
רח' מסדה
נכס מקרקעין
פתח תקווה
28/11/19
רח' עין גנים
דירה
פתח תקווה
30/10/19
רח' העצמאות
דירה
פתח תקווה
31/10/19
רח' סלנט שמואל
דירה
פתח תקווה
31/12/19
רח' תל חי
דירה
פתח תקווה
27/10/19
רח' רוקח
דירה
פתח תקווה
03/10/19