רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בפתח תקווה

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח׳ ההגנה
חנות
פתח תקווה
08/08/18
רח' העצמאות
דירה
פתח תקווה
06/08/18
רח' קרימינצקי
דירת גג
פתח תקווה
26/07/18
רח' שבזי
דירה
פתח תקווה
22/07/18
רח' עולי הגרדום
נכס מקרקעין
פתח תקווה
12/07/18
רח' קרול יעקב
דירה
פתח תקווה
31/07/18
רח' ברוריה בת תרדיון
בית מגורים
פתח תקווה
25/07/18
רח' מאיר שפיה
דירה
פתח תקווה
16/07/18
רח' ברוריה בת תרדיון
בית מגורים
פתח תקווה
25/07/18
רח' הירקונים
נכס
פתח תקווה
23/07/18
רח' כצנלסון
דירה
פתח תקווה
01/07/18
רח' הרב בר לוי
דירה
פתח תקווה
10/06/18
רח' חיבת ציון
נכס מקרקעין
פתח תקווה
21/05/18
רח' רוטשילד
דירת גג
פתח תקווה
10/06/18
רח' משה דוד מייזנר
דירה
פתח תקווה
31/05/18
רח' ר' עקיבא
דירה
פתח תקווה
17/05/18
רח' הרב אלקעי
דירה
פתח תקווה
23/05/18
רח' חפץ חיים
דירה
פתח תקווה
25/05/18
רח' חיים עוזר
חנות
פתח תקווה
30/04/18
רח' נוה רעים
דירה
פתח תקווה
28/06/18
רח' קפלן אליעזר
דירה
פתח תקווה
10/05/18
רח' נקאש
דירה
פתח תקווה
12/04/18
כפר גנים ג'
מגרש
פתח תקווה
06/05/18
רח' א.ד גורדון
דירה
פתח תקווה
22/04/18
רח' בורוכוב
דירה
פתח תקווה
27/03/18