לחצו למכרזים ציבוריים

רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בירושלים

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' משה הס
חנות
ירושלים
30/01/20
רח' יפו (פינת אבן ישראל)
פנטהאוז
ירושלים
17/02/20
גילה
הזדמנות נדל"ן
ירושלים
30/03/20
הזדמנות נדל"ן
ירושלים
16/03/20
רח' דור ודורשיו
דירה
ירושלים
30/01/20
רח' יפו
נכס
ירושלים
30/01/20
רח' יפו
דירה
ירושלים
19/01/20
רח' אלישע
דירה
ירושלים
20/01/20
רח' יוסי בן יועזר
נכס מקרקעין
ירושלים
31/01/20
רח' גרשון אגרון
דירה
ירושלים
26/01/20
רח' אבו רביע
דירה
ירושלים
02/02/20
רח' אליהו מני 4
נכס
ירושלים
31/12/19
רח' דב גרונר
נכס מקרקעין
ירושלים
05/01/20
רח' צבי הרץ
דירה
ירושלים
02/01/20
רח' מבוא המתמיד
דירה
ירושלים
30/01/20
רח' ז'בוטינסקי
דירה
ירושלים
30/01/20
רח' גד
נכס מקרקעין
ירושלים
06/01/20
רח' מרדכי זר
דופלקס
ירושלים
31/12/19
הזדמנות נדל"ן
ירושלים
02/03/20
הזדמנות נדל"ן
ירושלים
27/01/20
רח' שלמה באום
דירה
ירושלים
01/01/20
רח' יפו
נכס
ירושלים
15/01/20
רח' קינג גורג
דירה
ירושלים
10/12/19
רח' המתנחלים בהר
דירה
ירושלים
08/12/19
הזדמנות נדל"ן
ירושלים
23/12/19