רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בירושלים

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' הרב ישראל שרייבר
נכס
ירושלים
07/03/19
רח' שד' בן מימון
בניין מגורים
ירושלים
24/03/19
הזדמנות נדל"ן
ירושלים
13/03/19
רח' בצלאל
נכס מקרקעין
ירושלים
01/04/19
רח' הרב אונטרמן
דירה
ירושלים
24/03/19
רח' דרך בית לחם
דירה
ירושלים
26/02/19
רח' רובין
דירה
ירושלים
24/02/19
רח' חב"ד
דירה
ירושלים
27/02/19
רח' קליין
דירה
ירושלים
28/02/19
רח' ימימה
מגרש
ירושלים
28/02/19
רח' יפו
חנות
ירושלים
30/01/19
שדרות הרצל
דירה
ירושלים
07/02/19
רח' קנאי הגליל
דירה
ירושלים
28/02/19
רח' יצחק קריב
דירה
ירושלים
15/02/19
רח' אליהו מני
נכס מקרקעין
ירושלים
12/02/19
רח' פסח חברוני
דירה
ירושלים
31/01/19
רח' קאסוטו
נכס
ירושלים
30/01/19
רח' התקופה
פנטהאוז
ירושלים
21/01/19
רח' דלמן
נכס
ירושלים
10/01/19
רח' משמר הגבול
דירה
ירושלים
15/01/19
רח' פרחי
דירה
ירושלים
17/01/19
רח' גרוסברג
נכס
ירושלים
31/12/18
רח' מולכו
דירה
ירושלים
15/01/19
הזדמנות נדל"ן
ירושלים
04/03/19
רח' אהרוני
דירה
ירושלים
26/12/18