לחצו למכרזים ציבוריים

רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בירושלים

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
הזדמנות נדל"ן
ירושלים
23/12/19
ירמיהו
נכס
ירושלים
01/12/19
רח' ניתאי הארבלי
נכס
ירושלים
16/12/19
רח' יהושע בן נון
דירה
ירושלים
01/12/19
רח' הרצל פינת שד' וולפסון
נכס מקרקעין
ירושלים
08/12/19
רח' דובדבני
בית מגורים
ירושלים
14/11/19
רח' ניל"י
דירה
ירושלים
30/10/19
רח' קורדובירו
בית מגורים
ירושלים
29/10/19
שכונת עין כרם
דירה
ירושלים
31/10/19
רח' שמואל הנביא
דירה
ירושלים
27/10/19
רח' כורש
דירה
ירושלים
03/10/19
רחק צפניה
דירה
ירושלים
10/10/19
רח' שאול המלך
חנות
ירושלים
24/10/19
רח' השחר
מחסן
ירושלים
15/11/19
רח' השחר
דירה
ירושלים
15/11/19
רח' הרב יוסף קאפח
דירה
ירושלים
04/09/19
רח' יפו
מחסן
ירושלים
23/10/19
רח' שלמה זלמן בהר"ן
נכס
ירושלים
03/09/19
רח' קאסוטו
דירה
ירושלים
23/09/19
רח' התנופה
מגרש
ירושלים
09/09/19
רח' הגננת
דירה
ירושלים
22/08/19
רח' הילדסהיימר
נכס מקרקעין
ירושלים
10/10/19
הזדמנות נדל"ן
ירושלים
25/11/19
הזדמנות נדל"ן
ירושלים
30/12/19
דירה
ירושלים
31/10/19