רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בטירת הכרמל

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
הזדמנות נדל"ן
טירת הכרמל
23/07/18
טירת הכרמל
דירה
טירת הכרמל
30/11/17
רח' כלניות
דירה
טירת הכרמל
16/09/17
רח' משה שרת
דירה
טירת הכרמל
25/08/17
שכ' החותרים
הזדמנות נדל"ן
טירת הכרמל
19/02/18
רח' החרוב
דירה
טירת הכרמל
31/05/17
טירת הכרמל
נכס מקרקעין
טירת הכרמל
28/03/17
טירת הכרמל
נכס מקרקעין
טירת הכרמל
27/03/17
רח' הצנחנים
דירה
טירת הכרמל
16/11/16
שכונת החותרים
הזדמנות נדל"ן
טירת הכרמל
12/12/16
רח' מוצקין
דירה
טירת הכרמל
08/09/16