רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בחדרה

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
הפארק
הזדמנות נדל"ן
חדרה
10/12/18
רח' שיבת ציון
קרקע
חדרה
17/10/18
רח' שד' הנשיא
בניין מגורים
חדרה
20/09/18
רח' הנשיא וייצמן
בניין מגורים
חדרה
20/09/18
רח' ירושלים
דופלקס
חדרה
15/08/18
רח' גבעת הלבונה
מגרש
חדרה
28/08/18
רח' קרן קיימת
דירה
חדרה
20/08/18
נכס מקרקעין
חדרה
02/08/18
מגרש
חדרה
12/08/18
מגרש
חדרה
31/10/18
רח' פרנק
דירה
חדרה
23/07/18
רח' שלום צעירי
נכס מקרקעין
חדרה
12/07/18
רח' הזגג
מגרש
חדרה
05/07/18
מסחר
חדרה
18/06/18
גבעת אולגה
הזדמנות נדל"ן
חדרה
03/09/18
קרקע
חדרה
05/06/18
רח' חי טייב
דירה
חדרה
21/06/18
מגרש
חדרה
04/07/18
רח' הרצל
דירה
חדרה
10/06/18
הזדמנות נדל"ן
חדרה
06/08/18
רח' שבטי ישראל
דירה
חדרה
27/05/18
הזדמנות נדל"ן
חדרה
12/11/18
רח' אלכסנדר
דירה
חדרה
31/05/18
רח' עצמון
דירה
חדרה
24/05/18
רח׳ שבטי ישראל
דירה
חדרה
17/05/18