רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בהרצליה

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
מגרש
הרצליה
30/08/18
רח' דליה רביקוביץ
דירה
הרצליה
16/08/18
רח' הצדף
דירה
הרצליה
30/09/18
רח' שוחט ישראל
בית מגורים
הרצליה
19/08/18
רח' התנאים
דירה
הרצליה
30/08/18
רח' קרן היסוד
בית מגורים
הרצליה
31/07/18
רח' פתח תקוה
דירה
הרצליה
30/07/18
רח' חבצלת השרון
נכס
הרצליה
30/08/18
רח' ציפורי
בית מגורים
הרצליה
10/07/18
רח' המעפילים
בית מגורים
הרצליה
12/07/18
רח' נורדאו
מגרש
הרצליה
12/06/18
רח' מגן דוד
בית מגורים
הרצליה
28/06/18
רח' צמרות
פנטהאוז
הרצליה
03/06/18
רח' המסילה
נכס מקרקעין
הרצליה
28/06/18
רח' מעפילי מרוקו
דירה
הרצליה
30/04/18
רח' אבן עזרא
דירה
הרצליה
29/03/18
רח' שושנה דמארי
נכס מקרקעין
הרצליה
09/04/18
רח' יצחק שדה
בית מגורים
הרצליה
15/03/18
רח' בן סרוק
חנות
הרצליה
25/03/18
רח' יהושע בן נון
בית מגורים
הרצליה
21/05/18
רח' הורדים
נכס מקרקעין
הרצליה
20/03/18
רח' הנעורים
דירה
הרצליה
15/03/18
רח' בן יהודה
דירה
הרצליה
20/03/18
רח' ירמיהו הלפרין
וילה
הרצליה
11/03/18
נכס מקרקעין
הרצליה
04/03/18