לחצו למכרזים ציבוריים

רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בהרצליה

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' המסילה
מגרש
הרצליה
18/06/20
קרקע חקלאית
הרצליה
18/06/20
רח' ויצמן
דירה
הרצליה
01/06/20
רח' הפרסה
בית מגורים
הרצליה
01/06/20
רח' העצמאות
דירה
הרצליה
12/03/20
רח' ההגנה
דירה
הרצליה
31/03/20
רח' בן גוריון
משרד
הרצליה
24/02/20
רח' מלכי ישראל
דירה
הרצליה
12/03/20
רח' יאיר שטרן
דירה
הרצליה
08/03/20
מגרש
הרצליה
17/03/20
רח' סנהדרין
דירה
הרצליה
08/03/20
רח' התאנה
בית מגורים
הרצליה
15/01/20
רח' הדר
דירה
הרצליה
31/12/19
רח' העוגן
דירה
הרצליה
10/05/20
רח' המסילה
בית מגורים
הרצליה
31/12/19
רח' בילו
נכס מקרקעין
הרצליה
15/01/20
הזדמנות נדל"ן
הרצליה
03/02/20
רח' ההגנה
דירה
הרצליה
18/03/20
נכס מקרקעין
הרצליה
13/12/19
רח' הנדיב
דירה
הרצליה
31/10/19
רח' רמז
דירה
הרצליה
11/11/19
רח' הרב קוק
דירה
הרצליה
20/11/19
רח' הכ"ג
דירה
הרצליה
01/12/19
רח' שמעון ויזנטל
דירה
הרצליה
10/10/19
רח' בן גוריון
בית מגורים
הרצליה
03/10/19