רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בבת ים

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח׳ אנה פרנק
דירה
בת ים
31/07/18
רח' בלפור
נכס
בת ים
23/08/18
רח' מסריק
דירה
בת ים
06/08/18
מגרש
בת ים
08/07/18
רח' יצחק שדה
דירה
בת ים
27/07/18
רח' דליה
דירה
בת ים
03/07/18
רח' מבצע סיני
דירה
בת ים
05/07/18
רח' המעפילים
דירה
בת ים
25/06/18
רח' פרשלטיין
דירה
בת ים
28/06/18
רח' קדושי קהיר
דירה
בת ים
28/06/18
שד' העצמאות
דירה
בת ים
26/06/18
רח' התבור
דירה
בת ים
26/06/18
רח' הרצל
דירה
בת ים
27/06/18
רח' דליה
דירה
בת ים
19/07/18
רח' הרצל
דירה
בת ים
24/05/18
מגרש
בת ים
10/06/18
רח' בלפור
בית מגורים
בת ים
26/04/18
רח' הרב קוקיס
דירה
בת ים
17/04/18
נכס
בת ים
10/04/18
נכס
בת ים
10/04/18
רח' הורדים 1/16
דירה
בת ים
11/03/18
רח' טבנקין
פנטהאוז
בת ים
05/03/18
דרום מערב
קרקע
בת ים
07/02/18
שד' העצמאות
חניה
בת ים
15/02/18
רח' הרב קוק
חנות
בת ים
01/02/18