רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בבאר שבע

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' הפלמ"ח
מרתף
באר שבע
06/09/18
רח' רחבת הראל
דירה
באר שבע
12/10/18
רח' רפאל קלצ'קין
דירה
באר שבע
10/09/18
רח' שד' יעלים
דירה
באר שבע
27/08/18
רח' הכ"ג
דירה
באר שבע
30/08/18
רח' האלוף נרקיס עוזי
דירה
באר שבע
16/08/18
רח' ניב דוד
דירה
באר שבע
12/08/18
רח' יוסף זריצקי
קרקע
באר שבע
23/08/18
רח' השלום
דירה
באר שבע
20/08/18
רח' שאול המלך
חנות
באר שבע
07/08/18
רחוב ישראל ישיעיהו
דירה
באר שבע
01/08/18
רח' ביאליק
דירה
באר שבע
20/07/18
נאות לון
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
22/10/18
רח' דוד אלעזר
דירה
באר שבע
15/07/18
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
03/09/18
רח' עולי הגרדום
דירה
באר שבע
25/06/18
רח' הצבי
דירה
באר שבע
21/06/18
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
27/08/18
רח' אהרון ציזלינג
דירה
באר שבע
27/06/18
רח' אליעזר בן יהודה
דירה
באר שבע
25/05/18
רח' ערים התאומות
דירה
באר שבע
20/05/18
נכס מקרקעין
באר שבע
31/05/18
רח' דרך השלום
דירה
באר שבע
15/04/18
רח' אהרונסון
בית מגורים
באר שבע
04/07/18
סמטת קדש 8
דירה
באר שבע
11/03/18