רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בבאר שבע

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' השלום
חנות
באר שבע
30/10/18
רח' גרץ
חנות
באר שבע
15/11/18
רח' ההסתדרות
נכס
באר שבע
30/10/18
רח' קרן קיימת לישראל
נכס
באר שבע
30/10/18
רח' קרן קיימת ישראל
נכס
באר שבע
30/10/18
רח' רמב"ם
חנות
באר שבע
30/11/18
רח' יערה
דירה
באר שבע
30/10/18
כלניות
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
31/12/18
רמות
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
31/12/18
כלניות לנכים
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
03/12/18
רח' הפלמ"ח
מרתף
באר שבע
06/09/18
רח' רחבת הראל
דירה
באר שבע
12/10/18
רח' רפאל קלצ'קין
דירה
באר שבע
10/09/18
רח' שד' יעלים
דירה
באר שבע
04/09/18
רח' הכ"ג
דירה
באר שבע
30/08/18
רח' האלוף נרקיס עוזי
דירה
באר שבע
16/08/18
רח' ניב דוד
דירה
באר שבע
12/08/18
רח' יוסף זריצקי
קרקע
באר שבע
23/08/18
רח' השלום
דירה
באר שבע
20/08/18
רח' שאול המלך
חנות
באר שבע
07/08/18
רחוב ישראל ישיעיהו
דירה
באר שבע
01/08/18
רח' ביאליק
דירה
באר שבע
20/07/18
נאות לון
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
22/10/18
רח' דוד אלעזר
דירה
באר שבע
15/07/18
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
03/09/18