רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים בבאר שבע

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רחוב ישראל ישיעיהו
דירה
באר שבע
01/08/18
רח' ביאליק
דירה
באר שבע
20/07/18
נאות לון
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
08/10/18
רח' ניב דוד
דירה
באר שבע
08/07/18
רח' דוד אלעזר
דירה
באר שבע
15/07/18
רח' האלוף נרקיס עוזי
דירה
באר שבע
28/06/18
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
03/09/18
רח' עולי הגרדום
דירה
באר שבע
25/06/18
רח' הצבי
דירה
באר שבע
21/06/18
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
27/08/18
רח' אהרון ציזלינג
דירה
באר שבע
27/06/18
רח' אליעזר בן יהודה
דירה
באר שבע
25/05/18
רח' ערים התאומות
דירה
באר שבע
20/05/18
נכס מקרקעין
באר שבע
31/05/18
רח' דרך השלום
דירה
באר שבע
15/04/18
רח' רחבת הראל
דירה
באר שבע
30/06/18
רח' אהרונסון
בית מגורים
באר שבע
04/07/18
סמטת קדש 8
דירה
באר שבע
11/03/18
דרך מצדה 6
דירה
באר שבע
11/03/18
שכונת נוה זאב (פלח 5)
הזדמנות נדל"ן
באר שבע
07/05/18
רח' מוטה גור
מגרש
באר שבע
01/02/18
רח' ד"ר יוחנן בדר
מגרש
באר שבע
01/02/18
רח' ג'ו אלון
מסחר
באר שבע
23/01/18
רח' שד' יעלים
דירה
באר שבע
15/02/18
רח' אלכסנדרוני
דירה
באר שבע
08/01/18