רשימת דירות ומקרקעין מכונס נכסים באשקלון

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
רח' צה"ל
מסחר
אשקלון
13/12/18
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
04/02/19
עיר היין
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
17/12/18
שכונת הרצוג
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
25/03/19
אגמים
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
17/09/18
רח' מעלות אשר
דירה
אשקלון
18/10/18
רח' דרום אפריקה
דירה
אשקלון
02/09/18
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
29/10/18
רח' הרימון
דירה
אשקלון
20/08/18
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
20/08/18
באגמים מזרח
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
03/09/18
שכונת "ברנע"
נכס מקרקעין
אשקלון
23/07/18
הרצוג נכים
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
16/07/18
עיר היין
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
26/11/18
מושב בית שקמה
נחלה
מועצה אזורית חוף אשקלון
24/05/18
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
28/05/18
רחוב הטייסים
נכס מקרקעין
אשקלון
02/05/18
רח' שחף
בית פרטי
אשקלון
31/01/18
מתחם המתנחלים
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
24/12/18
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
09/07/18
רח' צה"ל
נכס מקרקעין
אשקלון
21/01/18
רחוב משה דורות פינת יונה גורן
נכס מקרקעין
אשקלון
20/12/17
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
21/05/18
הזדמנות נדל"ן
אשקלון
06/08/18
רח' הרקפת
דירה
אשקלון
03/12/17