כונס נכסים באר שבע ממוינת לפי רחוב

לחיצה על כותרת רחוב או מועד סופי תשנה את מיון הרשימה בהתאם

רחובשכונה / איזורישובמועד סופי
  רמות הרכסבאר שבע15/09/2014
מגרשים לבנית 296 יח"ד ב- 6 מתחמי משנה
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 30/06/2014
לנכס
  נווה זאב- פלח 05באר שבע15/09/2014
מגרשים לבנית 467 יח"ד ב- 7 מתחמי משנה
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 30/06/2014
לנכס
נכסים נוספים
  נווה מנחםבאר שבע28/07/2013
מתחם 2827 מ"ר ל 120 יח"ד בית דיור מוגן לקשיש 10036 מ"ר מירבי לרישוי פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 22/05/2013
לנכס
  א.ת. עמק שרהבאר שבע16/12/2013
מגרש להקמת בית מטבחיים בשטח של כ- 7000 מ"ר פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 11/09/2013
לנכס
  א.ת עמק שרהבאר שבע28/07/2013
3 מגרשים מסחריים מס' 201 202 203 פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 23/05/2013
לנכס
  קרית המדעבאר שבע20/10/2013
מתחם לבניית 190 יח"ד ושינוי תכנית קיימת מ"מגורים מיוחד" ל"מגורים ג'" שטח במ"ר בערך 16645 פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 01/08/2013
לנכס
  מבואה דרומיתבאר שבע06/10/2013
מגרש מסחרי שטח במ"ר בערך 4846 פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 09/08/2013
לנכס
  רמות הרכסבאר שבע11/11/2013
מגרשים לבנית 134 יח"ד ב-4 מתחמי משנה פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 16/08/2013
לנכס
  נווה נויבאר שבע28/10/2013
מגרשים לבניה עצמית פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 16/08/2013
לנכס
  נווה נויבאר שבע28/10/2013
מגרשים צמודי קרקע לקבלנים פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 16/08/2013
לנכס
  נווה זאב פלח 05באר שבע03/03/2014
מגרשים לבנית 150 יח"ד ב- 4 מתחמי משנה פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 23/12/2013
לנכס
  נווה נויבאר שבע17/03/2014
מתחם לבניית 4 יח"ד פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 28/12/2013
לנכס
  נווה נויבאר שבע28/04/2014
מגרש לבניית 28 יח"ד 6576 מ"ר פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 30/01/2014
לנכס
  נווה זאת פלח 05באר שבע11/08/2014
מגרשים לבנית 205 יח"ד ב- 5 מתחמי משנה פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 28/05/2014
לנכס
אהרון ציזלינג  באר שבע01/12/2013
דירת גן בת 3 חדרים ו- 119 מ"ר גינה פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 04/11/2013
לנכס
אוסבלדו ארניה  באר שבע02/03/2014
דירה 3 חדרים פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 14/02/2014
לנכס
אליהו הנביא  באר שבע25/07/2013
דירה בשטח רשום של 28 מ"ר פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 07/07/2013
לנכס
אליהו הנביא  באר שבע25/07/2013
דירה בשטח רשום של 28 מ"ר פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 07/07/2013
לנכס
אלפסי  באר שבע01/12/2013
דירה בת 4 חדרים קומה ג' פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 04/11/2013
לנכס
בורוכוב  באר שבע30/07/2014
הנכס בבירור יתכן שלא אקטואלי!!!
דירה תפוסה בקומת קרקע בבנין בן 2 קומות בשטח רשום של 94 מ"ר פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 30/06/2014
לנכס
בני אור  באר שבע16/09/2013
דירה בת 4 חדרים בקומה רביעית פרטים במוסד
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 31/08/2013
לנכס
בצלאל  באר שבע31/07/2013
דירה בת 3.5 חדרים בשטח של כ- 80 מ"ר פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 27/06/2013
לנכס
בצלאל  באר שבע23/03/2014
דירה 4 חדרים קומה 2 המכירה כפופה לאישור בית המשפט פרטים במוסד
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 08/03/2014
לנכס
ההסתדרות עיר עתיקהבאר שבע14/11/2013
בית ערבי בשטח בנוי 25 מ"ר שטח המגרש 225 מ"ר פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 29/10/2013
לנכס
המשחררים  באר שבע18/07/2013
דירת 3 חדרים בק"ק פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 27/06/2013
לנכס
העצמאות  באר שבע23/12/2013
שתי יחידות משרדים פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 07/12/2013
לנכס
וולפסון  באר שבע01/12/2013
דירה בת 3.5 חדרים קומה ב' פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 04/11/2013
לנכס
יצחק רגר  באר שבע01/12/2013
דירה בת 3 חדרים קומה ג' פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 04/11/2013
לנכס
מבצע יואב  באר שבע10/11/2013
דירה בקומה 1 מתוך 3 קומות בת 3 חדרים 65.9 מ"ר פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 04/11/2013
לנכס
מצדה  באר שבע15/02/2014
דירה 4 חדרים 89 מ"ר קומה 3 פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 31/01/2014
לנכס
משה שרת  באר שבע06/10/2013
פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 30/08/2013
לנכס
משה שרת  באר שבע25/12/2013
פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 26/11/2013
לנכס
משה שרת  באר שבע06/04/2014
דירה 3.5 חדרים פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 21/03/2014
לנכס
סוקולוב  באר שבע17/02/2014
דירה בקומה ראשונה פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 18/01/2014
לנכס
עמוס ירקוני  באר שבע10/11/2013
דירה בקומה 7 מתוך 8 קומות בת 2.5 חדרים 53 מ"ר פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 04/11/2013
לנכס
שוק העירוני שוק העירוניבאר שבע06/03/2014
2 חנויות פרטים אצל מנהל עיזבון
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 06/02/2014
לנכס
שז"ר  באר שבע12/06/2014
שני אולמות בקומה שישית בבנין משרדים פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 09/05/2014
לנכס
שחל  באר שבע26/01/2014
דירה בת 4 חדרים מטבח פינת אוכל חדר רחצה ושרותים בשטח של כ-123 מ"ר בקומה שנייה פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 28/12/2013
לנכס


                  סה"כ 2 נכסים ועוד 36 נכסים נוספים סה"כ 38 נכסים באתר כונס נכסים באר שבעתוכן המידע מתקבל מגורמים שונים ואין האתר אחראי לגבי תוכן המידע או הדיוק בפרטים.
כמו כן יש לקחת בחשבון יתכנו באתר גם נכסים שאינם אקטואליים וטרם נמחקו.
התוכן מכיל תקציר מידע אודות הנכס, את המידע המלא יש לברר עם המטפל במכירת הנכס.
חובה לקרא את המידע בקישור הבא: תאריך ליד הנכס * תאריך אומדן
אתר זה מקבוצת אתרימנט אינפו. אתרים נוספים
_________    לוח דירות  | לוח רכב  | שאלונים  | מידע משפטי  | סקרים  | לוח בתים  | לוח מוסיקאים  | מחשבים  | תנאי האתר  | דף הבית    _________
נבנה על ידי   אתרימנט - בנית אתרי אינטרנט      מאוחסן אצל   שרתי שרתון
 
 
Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!