כונס נכסים באר שבע ממוינת לפי רחוב

לחיצה על כותרת רחוב או מועד סופי תשנה את מיון הרשימה בהתאם

רחובשכונה / איזורישובמועד סופי
האשלים נווה נויבאר שבע01/09/2015
נכס - פרטים נוספים מנויי האתר בלבד
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 09/08/2015
לנכס
הנגרים  באר שבע06/09/2015
הצעות לרכישת מגרש - פרטים אצל גורם מטפל למנויים בלבד
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 16/08/2015
לנכס
נכסים נוספים
  נווה זאת פלח 05באר שבע11/08/2014
מגרשים לבנית 205 יח"ד ב- 5 מתחמי משנה פרטים במוסד - מכרז
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 28/05/2014
לנכס
  רמות הרכסבאר שבע15/09/2014
מגרשים לבנית 296 יח"ד ב- 6 מתחמי משנה
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 30/06/2014
לנכס
  נווה זאב- פלח 05באר שבע15/09/2014
מגרשים לבנית 467 יח"ד ב- 7 מתחמי משנה
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 30/06/2014
לנכס
יואל השופט  באר שבע07/09/2014
פרטים אצל כונס נכסים
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 22/08/2014
לנכס
מבצע יואב קניון אביהבאר שבע01/06/2015
מקרקעין עליהם בנוי מבנה מבחרי - קניון אביה - פרטים באתר
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 23/03/2015
לנכס
קק"ל עיר עתיקהבאר שבע01/08/2015
בית כלבי - פרטים נוספים למנויי האתר בלבד
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 24/06/2015
לנכס
רחוב הדסה  באר שבע03/06/2015
פרטים נוספים למנויי האתר בלבד
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 04/05/2015
לנכס
רינגנבלום  באר שבע04/06/2015
דירה מספר 2 - פרטים נוספים למנויים בלבד
המטפל: להרשמה או כניסה למנויים
טלפון: המנוי הינו עבור המידע על עורך הדין או איש הקשר המטפל בנכס.
הנכס עודכן לאחרונה ב 19/05/2015
לנכס


                  סה"כ 2 נכסים ועוד 8 נכסים נוספים סה"כ 10 נכסים באתר כונס נכסים באר שבעתוכן המידע מתקבל מגורמים שונים ואין האתר אחראי לגבי תוכן המידע או הדיוק בפרטים.
כמו כן יש לקחת בחשבון יתכנו באתר גם נכסים שאינם אקטואליים וטרם נמחקו.
התוכן מכיל תקציר מידע אודות הנכס, את המידע המלא יש לברר עם המטפל במכירת הנכס.
חובה לקרא את המידע בקישור הבא: תאריך ליד הנכס * תאריך אומדן
אתר זה מקבוצת אתרימנט אינפו. אתרים נוספים
_________    לוח דירות  | לוח רכב  | שאלונים  | מידע משפטי  | סקרים  | לוח בתים  | לוח מוסיקאים  | מחשבים  | תנאי האתר  | דף הבית    _________
נבנה על ידי   אתרימנט - בנית אתרי אינטרנט      מאוחסן אצל   שרתי שרתון
 
 
Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!